Iranske Unge for menneskerettigheter kunstkonkurranse

Artikkel av Chris W. Burst fra Persian Mirror

En global kunstnerisk og pedagogisk innsats har blitt dannet for å øke den iranske ungdommens bevissthet om sine menneskerettigheter i form av en kunstkonkurranse.

World Academy of Arts Literature and Media (WAALM) i samarbeide med Abbey College – Storbritannia, den prisbelønte persiske sangeren Sattar og i samarbeid med Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI), USA, utviklet denne tegnekonkurransen med fargestifter for å utdanne og øke bevisstheten om menneskerettigheter blant den iranske ungdommen over hele verden.

Menneskerettighet nr. 18: «Tankefrihet» er emnet for denne konkurransen. De tre første vinnerne vil bli belønnet med et Talent-diplom fra WAALM (underskrevet i fellesskap av dets grunnleggere og Sattar) og motta et to-ukers stipend for et engelskkurs på The Abbey College – Storbritannia.

Dessuten vil de beste 100 tegningene bli stilt ut i England og kunstnerne vil motta et bevis for deltagelsen sin, samt et bilde av Sattar med hans personlige underskrift. Denne konkurransen er åpen for alle iranere over hele verden i alderen 13-19.

De som brakte dette til våre iranske ungdommer:

Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) er en uavhengig allmennyttig organisasjon med hovedkvarter i Los Angeles. Formålet med UFMRI er å undervise unge mennesker om Verdenserklæringen om menneskerettigheter så de blir verdifulle fortalere for toleranse og fred. UFMRI har også nylig gitt ut en serie på 30 audiovisuelle offentlige informasjonsfilmer (PSA-er), som hver spesielt omhandler en artikkel fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Det første av disse budskapene, som ble utgitt i slutten av 2005, har blitt vist til over 130 millioner mennesker. UFMRI gir også ut en UNITED-håndbok i menneskerettigheter, som gir undervisere og ledere et praktisk verktøy de kan bruke for å opplyse unge mennesker om menneskerettighetene.

The Abbey College – UK ble etablert som en skole i 1874, som ligger ved de nederste skråningene av den berømte Malvern Hills i det sentrale England. Det tilbyr en rekke programmer, inkludert medisinske, tekniske, forretningsmessige, faglige og engelsk-språklige kurs. Abbey Colleges akademiske ekspertise har et godt rykte og det er fullt ut anerkjent av Det Britiske akkrediteringsrådet. Abbey College ble nylig et bidragende medlem av UFMRI-utdannelsen.

Sattar er beundret av mer enn 100 millioner mennesker. Han har spilt inn over 270 sanger, har gitt ut tretti album og opptrådt i 23 land. Han er den persiske kongelige familiens foretrukne kunstner og persernes største idol som sanger i vår moderne tid. Som en omsorgsfull person, opptrer Sattar frivillig ved veldedighetsarrangementer for saker han vil støtte. Han mottok en æresdoktor-pris i september 2004 fra Det internasjonale videre studie instituttet (International Further Studies Institute – I.F.S.I.) for hans oppriktige engasjement og bidrag til menneskeheten, kunstverden og i særdeleshet persisk musikk.

Sattar mottok sin første pris for beste vokal i popmusikk og en annen pris for sin vokale evne til den klassiske musikken.

Nøkkelen til at han har holdt så lenge som kunstner er hans fantastiske vokale evne som spenner fra tradisjonell/klassisk (Bazm) til den varierte lyd i nåtidens popmusikk.

World Academy of Arts, Literatur and Media – WAALM støtter, utvikler og fremmer de dramatiske og fine kunstartene, kreativt forfatterskap og poesi, samt profesjonell journalistikk og medieproduksjoner. WAALM velger ut og belønner regelmessig dyktighet, inspirerer kunstnere og arrangerer internasjonale prisutdelinger til gagn for offentligheten. WAALM er en aktiv fortaler for undervisning i menneskerettigheter, siden 2006.

Hvis du vil vite mer om menneskerettigheter og menneskerett nr. 18 klikk her >>

 

Offisielle nettsider:

WAALM: www.waalm.com

TAC: www.abbeycollege.co.uk

Sattar: www.sattarmusic.net