30 Rettigheter - 30 PSA-er vises på togstasjoner

Pendlere lærer om sine rettigheter på sveitsiske togstasjoner.

Hvert fjerde minutt vistes en av de 30 menneskerettighetene fra FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter på større stasjoner i Sveits for å markere 60-årsdagen for erklæringen. Idet de ble vist på de store skjermene på større togstasjoner i Zürich, Bern, Lausanne og Genève, brakte disse offentlige informasjonsfilmene (PSA-er) menneskerettighetsutdannelse til seere 1500 ganger på én dag.

Unge for menneskerettigheterdramatiske audiovisuelle PSA-er kommuniserer sentrale menneskerettighetsbegreper i hvert av de 30 sekunders eller 1 minutts klippene. PSA-ene er på DVD og inngår i Unge for menneskerettigheters pakke med materialer og har blitt vist på mer enn 1000 tv-stasjoner internasjonalt.