Unge for menneskerettigheter internasjonalt lanserer lederskapskonkurranse for videregående

Tim Bowles og Jay Yarsiah leverer et menneskerettighets-foredrag i Liberia.
Undervisning i menneskerettigheter er et avgjørende element i Liberias gjenoppbygning etter konflikter. Uten kjennskap til slike grunnleggende frihetsrettigheter utsettes ungdommen vår for en gjentakelse av utnyttelsene og grusomhetene fra krigsårene. Unge for menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har arbeidet med lederne i den lokale avdeling siden 2006 for å skape enighet om og støtte til å undervise landets ungdom i sine grunnleggende menneskerettigheter og ansvar som det er inneholdt i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter.

Studenter som jobber i Liberia.
UFMRI-direktør og amerikansk advokat Tim Bowles, vendte nylig tilbake til Monrovia for å starte organisasjonens andre årlige menneskerettighets-lederskapskonkurranse blant områdets videregående skoler. I likhet med forrige års vellykkede konkurranse, er målet ikke bare å informere de unge om eksistensen av slike rettigheter og plikter, men også å trene og sette dem i stand til å være effektive ledere i kampen for menneskerettigheter. I overensstemmelse med dette avsluttet Bowles sammen med UFMRI-Liberia prosjektkoordinatorer Joseph Jay Yarsiah, Teewon Dolopei og Boersen Hinneh, den 27. mars 2008, tre dager med workshoper med deltagende studenter fra fire videregående skoler i Monrovia-området: Cathedral (fjorårets vinner) Tubman, Lutheran og Global Cares Academy.

«Disse møtene introduserte studentene for grunnleggende ledelsesprinsipper og formål, samt trente dem på presentasjon av menneskerettighetsundervisning for sine jevnaldrende,» sa Bowles. «Studentene er nå oppdelt i to sammenslutninger, begge med medlemmer fra hver av skolene. I løpet av juni vil de to teamene hver holde menneskerettighetspresentasjoner for tolv andre skoler i Bushrod Island og Monrovia proper – Paynesville områdene, hver for seg.

Hvert team valgte et bestemt spørsmål om menneskerettigheter til forskning og fremmelse i løpet av arrangementene sine. Team A valgte spørsmålet om voldtekt og annen vold mot kvinner, og Team B valgte diskriminering som fokuserer på religiøs intoleranse,» forklarte Mr. Yarsiah. «Det forventes ikke bare at studentene får enighet om problemene og løsningene på disse emnene fra de unge menneskene de når i skolene, men også fra opinionsledere på lokalt og nasjonalt plan og andre medlemmer av offentligheten.»

«Teamene har også begynt å utdanne seg i å dokumentere sitt kommende arbeid med fotografier og video, og det forventes at de forbereder og presenterer arbeidet sitt ved et avsluttende arrangement i juli måned, som skal vurderes av ledere blant universitetsstudenter,» tilføyde Dolopei. «Høydepunktet i fjorårets konkurranse hadde arbeidsminister Kofi Woods, daværende justisminister Frances Johnson-Morris og visepresidentens stabssjef Sam Stevquoah, som alle snakket for å støtte studentenes innsats. Bowles vil vende tilbake til arrangementet denne kommende juli.»

«Vi håper at dette initiativet vil hjelpe Liberia til å bli en innovativ pioner i gjennomføringen av undervisning i menneskerettigheter over hele landet,» sa Bowles. «Ingen nasjon, intet kontinent kan utrette noe som er verdt noe uten en effektiv ledelse. Som vi så med bortgangen av det Sør-Afrikanske apartheidet i 1990-årene, kan sterke ledere som Nelson Mandela og hans African National Congress-kollegaer overvinne tilsynelatende umulige odds. Håpet for flere tusen mer effektive visjonærer til å ferdiggjøre arbeidet for et rettferdig og fredelig Afrika – inkludert Liberia – ligger hos de unge. Vi skal gjøre det mulig for dem å skape en fremtid med rettferdighet gjennom undervisning i menneskerettigheter og lederutdannelse fra en tidlig alder.»