Offentlige informasjonsfilmer om menneskerettigheter – vises nå over alt.

Sett deg på en kafé i Paris eller en restaurant i Firenze hvor de har interne TV-skjermer, så vil du bli imponert over de sterke audiovisuelle-budskapene som virkelig lærer oss menneskerettigheter.

Utgitt i juni i år, gir disse 30 eller 60 sekunders plassene liv til alle de 30 artikkelene i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. Budskapet deres var umiddelbart, og innen få uker ble de vist på over 1000 TV-stasjoner verden over.

Tre måneder etter sin debut hadde muntlig omtale forårsaket utbredelse til andre steder enn bare TV-eteren. Bare denne uken ble den vist for første gang på skjermene på bensinstasjoner i Johannesburg, Sør-Afrika, i 64 teatre i Buffalo, New York State, og på to dusin skjermer i den største bokhandel-kjeden i Roma. De blir spilt i butikkvinduer i London og på en busslinje i Frankfurt, Tyskland.

De 30 PSA-ene fikk sin mer offisielle premiere i august i fjor, som del av et internasjonalt toppmøte om menneskerettigheter holdt i De forente nasjoners hovedkvarter. De mottok stående applaus fra FN-embetsmenn og menneskerettighets-delegater fra 49 nasjoner. Den samme kvelden mottok de begeistrede reaksjoner fra mer enn 2000 New Yorkere som var samlet i New York’s Union Park Square, til en konsert for menneskerettigheter som satt byen i bevegelse. To uker senere var de høydepunktet ved en presentasjon som en 18-årig Unge for menneskerettigheter-representant fra Østerrike stod for i Palais Wilson, hvor FNs Høykommissær for Menneskerettigheter har hovedsete. Begivenheten var FNs komité for barns rettigheters årlige «diskusjonsdag».

Det er ingen grenser for hvordan disse meddelelsene kan brukes. En representant for en ikke-regjeringstyrt organisasjon i FN skrev om hans organisasjons hensikt om å «spre kortfilmene deres så godt vi kan, siden vi arbeider i 60 land med likesinnede venner».

PSA-ene er en del av en pakke med audiovisuelt og trykt materiale som Unge for menneskerettigheter internasjonalt har produsert.