Talsmann for Glendale avdelingen av Unge for Menneskerettigheter internasjonalt snakker ut om Fredsdagen 2006

Krig og terrorisme kan dominere verdens overskrifter, men Glendale, California, har innstilt seg på fred og 14 år gamle Alexis Mathes er midt i sentrum av denne bevegelsen.

Som talsmann for Glendale avdelingen av Unge for Menneskerettigheter internasjonalt (UFMRI) har Alexis Mathes redigert det internasjonale UFMRI nyhetsbrevet de siste to årene.

Alexis slo seg sammen med tusenvis av barn over hele verden som feirer den Internasjonale Fredsdag 2006, da hun gav den følgende hovedtalen til en gruppe på førti barn og tenåringer i byen Glendales historiske «Oak of Peace» i Verdugo Adobe Park.

«I dag deltar vi her i Glendale i en global begivenhet, den Internasjonale Fredsdag. Det er 3500 lignende begivenheter som foregår rundt omkring i verden i dag i 187 forskjellige land. Vi ønsker alle fred.

I 1981 proklamerte FN åpningsdagen av dets ordinære samling som den Internasjonale Fredsdag og oppfordret alle grupper og enkeltpersoner til å overholde Dagen.

I New York, på De forente nasjoners hovedkvarter, er dagen markert med en spesiell seremoni i nærheten av Peace Bell. Klokken, som ble støpt av mynter skjenket av folk fra omkring 60 land, er en gave til De forente nasjoner fra De forente nasjoners japanske forening.

Hvert år gir FN’s generalsekretær en spesiell beskjed før klokken ringer og oppfordrer folk over hele verden til å reflektere et øyeblikk over de universale målene om fred.

Senere den dagen avholdes det et minutts stillhet under åpningsseremonien i De forente nasjoner kl. 15.00 lokal tid.

Dette faller sammen med vårt eget øyeblikk for fred som avholdes i Glendale midt på dagen.

Unge for Menneskerettigheter er en organisasjon som arbeider sammen med De forente nasjoner om målet for fred gjennom utdannelse av unge for menneskerettigheter. Kunnskap er makt og de som ikke kjenner sine rettigheter, kan lett miste dem eller aldri oppnå dem. Vi vil utdanne unge overalt på Verdenserklæringen om menneskerettigheter.»