Unge for menneskerettigheter internasjonalt Året som gikk

Dette har vært et år med en hittil usett vekst! Mens vi feirer 60 år for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter, når budskapene våre om menneskerettigheter ut til folk i alle samfunn, alle kontinenter og tv-stasjoner viser nå videoene våre til hundrevis av millioner verden over.

Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonalt er å undervise unge i menneskerettigheter, spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter og inspirere dem til å bli verdifulle fortalere for fred og toleranse.

Gjennom utrettelig innsats fra våre tusenvis av engasjerte frivillige rundt om i verden, har utdannelse i menneskerettigheter bredt seg i samfunnet til et helt nytt nivå.

Studenter i Sierra Leone, Ghana og Liberia har deltatt i intensiv undervisning i menneskerettigheter og fikk de nødvendige ferdighetene til å forske, dokumentere, undervise i og fremme menneskerettighetene til sine jevnaldrende, lokalsamfunn og ledere.

UFMRI-Burundi innså at barn som ikke kjenner rettighetene sine er sårbare og tok budskapet om menneskerettigheter til skoler, religiøse grupper, barnehjem og selv folk som bor i fjerntliggende områder.

UFMRI-India underviste i samarbeid med Safepoint Foundation millioner av mennesker i menneskerettigheter med spesiell vekt på personens rett til sikker helsepleie for å øke bevisstheten om farene ved å gjenbruke sprøyter.

UFMRI-Bangladesh kom i gang i år og er i ferd med å lære hvordan å utvide laget sitt.

UFMRI-Kongo fortsatte med å utvikle planene for sitt menneskerettighets medborgersenter.

UFMRI-Sør-Afrika inspirerte tusenvis av unge til å lære om sine menneskerettigheter og ansvaret sitt.

Kunstkonkurranser og prisutdelinger med deltagelse av berømtheter i avdelinger som UFMRI-UK og UFMRI-Australia inspirerte unge og det resulterte i at de virkelig avbildet sin levende forståelse av menneskerettigheter.

UFMRI-Marokko sendte postkort og malte veggmalerier.

UFMRI-Uganda holdt menneskerettighetskonserter og -workshops.

Kunstnere og berømtheter i Venezuela gikk fremst og UFMRI-Venezuela henvendte seg til publikum i kjøpesentere, ved store konserter og via tv, og nådde ut til hundretusener av fans over hele Venezuela og utenfor landets grenser og tok rap til et nytt nivå gjennom leksjoner gitt i menneskerettigheter.

UFMRI-Mexico fikk kunstnerisk hjelp til å putte budskapet om menneskerettighetene i rampelyset.

UFMRI-Taiwan reklamerte bokstavelig talt for undervisning i menneskerettigheter på to hjul. Ja, de syklet rundt på øya og henvendte seg til fornemme personer, ledere, undervisere samt folk langs veien – unge som gamle!

UFMRI-UK var raske idet laget kjørte rundt i menneskerettighetenes navn for å promotere budskapet om menneskerettigheter lokalt og i landsdekkende media. Rykter sier at de bringer sin «Racing 4 Human Rights ™»-beskjed opp på et internasjonalt nivå neste år!

I USA promoterte Major League Soccer (MLS) undervisning i menneskerettigheter ved å vise UFMRI PSA-er – med støtte fra MLS profesjonelle spillere – til tusenvis i pausen, såvel som på nasjonalt tv.

  • I California startet vår UFMRI ungdom en ny idé med sin «Kick diskrimination™»-kampanje.
  • UFMRI-Danmark sparket i gang et fotballsinitiativ, hvor spillere fra mange land tok del i moroa.
  • Sveits underviste i menneskerettigheter med fotballer som bilde på de 30 artikkelene i FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter.

Listen fortsetter med Fiji og de omkringliggende øyene, hvor det ble undervist i menneskerettighetene ved å fremstille lokale symboler i menneskerettighets-videoene deres. Til ære for 60-årsdagen for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter, sprer våre frivillige UFMRI-grupper i land rundt om i verden, inkludert Holland, Indonesia, Italia, New Zealand, Puerto Rico, Russland, Sverige og USA, budskapet vårt om menneskerettigheter til hundretusener av unge.

UFMRI’s verdensturné i 2008 gikk jorden rundt gjennom Haiti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenya, Egypt, Pakistan og Taiwan. Mediene fulgte med og fortalte historien om de fornemme personene, embedsmennene, religiøse og lokale lederne og unge som ble besøkt. Det ble skapt nye vennskap og bygd opp et samarbeid for å få undervisningen i menneskerettigheter opp på et helt nytt nivå.

UFMRI menneskerettighetstoppmøte 2008 i De forente nasjoners hovedkvarter i New York, ble en stor suksess med 27 unge delegater fra hele verden side om side for å promotere menneskerettighetene til alle. Religiøse og lokale ledere og fornemme personer henvendte seg til delegasjonen og medlemmer av publikum, og oppfordret til innførelsen av undervisning i menneskerettigheter i alle land. Tilstede var representanter fra land som Østerrike, Bangladesj, Canada, Ecuador, Egypt, Frankrike, Tyskland, Guyana, Ungarn, Italia, Japan, Kasakhstan, Liberia og Nigeria. Blant publikum var det også deltakere som opprinnelig kom fra Kongo, Laos og Vietnam, men som nå bor i USA.

UFMRI-videoene skildrer Verdenserklæringen om menneskerettigheter som fortsetter med å undervise i menneskerettighetene på alle kontinentene. Videoene ble vist på TV-stasjoner, inkludert CNN som når ut til millioner, Dynasy TV som vises fra New York til Kina, ABS-CBN i Malaysia, Zenit tv i Ungarn, TV Mitel i Tjekkia, Europa 7 i Italia, Tele Mexiquense i Mexico, Chanel 51 Nova TV i Colombia, HBO Pakistan og mange flere, og når hundretusenvis av mennesker rundt om i verden. UFMRI-Italia promoterer UFMRI-videoer på den landsdekkende TV-stasjonen, Odeon TV. Noen lastet opp videoen fra tv-stasjonen og lagde PSA-er på YouTube, som sender dem vidt og bredt og som fortsatt bærer Odeon tv-stasjonens logo. Utover mediene som bringer vårt UFMRI-budskap om menneskerettigheter ut i eteren, brakte taxisjåfører, teatre, kjøpesentere, idrettshaller og elektroniske reklametavler våre UFMRI-videoer til hundretusenvis mer.

Vår UNITED menneskerettighetshåndbok har kommet i hendene på studenter fra alle kontinenter. Små grupper av unge såvel som undervisere på store skoler, med tusenvis av studenter, brukte de lette leksjonene fra håndboken til å undervise studentene i menneskerettighetene deres og deres ansvar.

Som en allmennyttig organisasjon kan vi ikke unnvære medlemskapene deres, generøse bidrag og sponsorer, i tillegg til det arbeidet som våre dedikerte frivillige, som har hjulpet over hele kloden, gjør. Uten dere kunne vi ikke ha oppnådd disse fremragende resultatene. Spesiell takk til Scientologikirkens internasjonale avdeling for menneskerettigheter for deres enestående støtte. Jeg ønsker å anerkjenne Unge for menneskerettigheters Internasjonale styremedlemmer, samt våre rådgivende styremedlemmer, ordfører Almog Burstein, dr. Pouran Ameli, professor Ian Hall, pastor McKinney, sheriff Lee Baca, Sheeraz Hasan og Irving Sarnoff. Vi husker også de enestående bidragene fra nå avdøde Hans Janitschek. Gjennom deres engasjement og bidrag, har vi klart å utvide organisasjonen og evnen vår til å nå flere hundre millioner av unge.

Delta i den globale innsatsen for å lære unge menneskerettigheter. Gå til vår nettside, www.youthforhumanrights.org eller besøk www.humanrights.com

Den verdifulle hjelpen dere yter er virkelig verdsatt.

Idet vi feirer 60 år for FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheter, starter vi et nytt tiår, et tiår hvor utdannelse i menneskerettigheter bør innføres i alle utdannelsesinstitusjoner. Et tiår hvor flere millioner barn bør være berettiget til å vite at de har menneskerettigheter, og også vite at de har ansvaret for å beskytte sine egne jevnaldrendes menneskerettigheter. Et tiår med overveielser og diskusjoner, læring og undervisning, tegning og skriving, musikk, sang, dans og feiring av «Human Rights!»

Med ønsket om et produktivt og suksessfullt 2009!

Vennlig hilsen,

Mary Shuttleworth, Internasjonal formann