Velkommen

Unge for menneskerettigheter’s undervisningspakke

Unge for menneskerettigheter-informasjonspakken er utformet til skole- og gymnasieelever. Forløpet kan brukes som et helt forløp i seg selv eller som et supplement til et annet forløp. Målet er å engasjere elevene i aktuelle menneskerettighetssaker og gi mulighet for å ta prinsippene fra menneskerettighetene i bruk.

Selv om materialene er utformet til lærere, er de like så brukbare for lærere i ungdomsklubber i religiøst eller ikke-religiøst regi, så vel som veiledere og foreldre.

Informasjonspakken inneholder en komplett veiledning til læreren, dokumentarfilmen Historien om menneskerettigheter, 30 prisbelønnede public service-annonser som illustrerer de 30 menneskerettighetene, UNITED musikkvideoen og eksemplarer av to hefter – Hva er menneskerettigheter? og Historien om menneskerettigheter.

Erfaringen fra mange forskjellige sammenhenger viser at enhver engasjert person som arbeider med unge kan bruke disse materialer til å øke bevisstheten om menneskerettighetene.

Her er noen av de uttalelsene som kommer fra lærere og myndigheter som har hatt gagn av Unge for menneskerettigheter sine utdannelsesprogrammer, materialer og Unge for menneskerettigheter-informasjonspakken:

«Den pakken hjalp meg virkelig. Før Unge for menneskerettigheter kunne jeg ikke forskjellen på en rettighet og et privilegium. Guiden er kort og lett å lese – den gjorde mine rettigheter klare for meg og etter å ha lest gjennom den hadde jeg ikke flere spørsmål eller forvirringer. Jeg elsker den måten dere var i stand til å ta dette lange og snirklende dokumentet fra De forente nasjoner og forkorte det til 30 korte uttalelser. Det originale dokumentet virker avskrekkende på meg i sin helhet, og jeg er sikker på at det ikke er mange tenåringer som har lyst til å sette seg ned og lese det hele fra start til slutt. Jeg vil gjerne takke dere og alle andre fra Unge for menneskerettigheter fra bunnen av hjertet mitt for å gjøre dette lett tilgjengelig for alle tenåringer.»
– E.B. student, St. Louis, Missouri, USA

«Med deres bemerkelsesverdige læringsmaterialer – inklusive videoen som illustrerer alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen og de ledsagende utdannelsesmaterialene om menneskerettighetene. Og med deres utfordrende prosjekter for studenter med det formålet å plassere lederroller for unge ute i lokalsamfunnet, er Unge for menneskerettigheter internasjonal og dens Liberia-avdeling viktige stemmer i prosessen med å undervise i menneskerettigheter i Liberia.» – Folkevalgt politiker, Liberia

«Det åttende distriktet bifaller det arbeidet Unge for menneskerettigheter internasjonal har innledet for å utdanne og utruste våre unge til å bli fortalere for menneskerettigheter. Det er veldig prisverdig å oppleve den kreativiteten som organisasjonen deres viser når dere formidler menneskerettighetenes budskap gjennom distribusjonen av Hva er menneskerettigheter?-hefter på forskjellige språk. Og med veggmaleri-prosjekter, konferanser for unge, internasjonale turneer og essay- og kunstkonkurranser. De ovennevnte aktivitetene vitner om det engasjementet som hersker hos de mange frivillige som arbeider med Unge for menneskerettigheter internasjonal.» – B.C.P., Los Angeles byråd

«Jeg har gjennomgått public service-annonsene om menneskerettighetene på video som viser de 30 rettigheter fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter og også de medfølgende hefter som dere har gitt meg. Jeg er mektig imponert over kvaliteten og den måten de kommuniserer på.

Jeg ville være beæret over å foreslå dem som en offisiell del av programmet for utdannelse i menneskerettighetene i landet mitt.» – J. R-H., folkevalgt politiker, Timor-Leste (Øst-Timor)

Klikk her for å Bestille en GRATIS Unge for menneskerettigheter utdannelsespakke