Ekteskap og familie

Menneskerettighet 16

Ekteskap og familie

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har like rettigheter angående ekteskapet, under ekteskapet og ved oppløsningen av det.

2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefellene.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enheten i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.