Menneskerettigheter Overgrep

«Vi er alle født frie og like.» – Artikkel 1, De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter
Unge for menneskerettigheter internasjonal fastholder at barn som ikke kjenner sine rettigheter er sårbare og et lett bytte for personer med dårlige hensikter. Statistikker over tap av verdighet og liv gjennom barnemishandling, gjengvold, barnearbeid og barnesoldater er kolossalt høye.

Følgende er aktuelle statistikker for fem nøkkelområder med krenkelse av menneskerettigheter.

Barnemishandling – 40 millioner barn under 15 år lider under mishandling og omsorgssvikt. (De Forente Nasjoners Barnefond 2008)

Gjengvold – 100 % av byer med befolkningstall større eller svarende til 250 000 rapporterte gjengaktivitet. (Det amerikanske justitsdepartementet)

Barnearbeid – 246 millioner barn, et av seks barn i alderen 5 til 17, er inndratt i barnearbeid. (ILO, Den Internasjonale Arbeidsorganisasjon 2002)

Barnesoldater – UNICEF anslår at på verdensplan blir mer enn 300 000 barn under 18 i øyeblikket utnyttet i over tretti væpnede konflikter.

Mens størstedelen av barnesoldatene er i alderen 15 til 18, er noen så unge som 7 eller 8 år gamle. (Det amerikanske utenriksdepartementet, 2005)

Menneskehandel – Det anslås at det er 27 millioner mennesker i verden i dag som er gjort til slaver.

Hvert år handles det med mellom 600 000 og 800 000 mennesker på tvers av internasjonale grenser. (Det amerikanske utenrigsdepartementet, Trafficking in Persons Report, 2006)

Mer om menneskehandel >>