Anmodning

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er den grunnleggende og internasjonale enigheten om hva menneskerettigheter er, og skal derfor være kjent og anvendt i hele verden.

La stemmen din bli hørt. Gjør undervisning i menneskerettighetene til en del av leseplanen på skoler og universiteter. Du kan forsikre at menneskerettigheter blir lært og forlangt av alle, ved å underskrive denne anmodningen.

Klikk her for å underskrive anmodningen på søstersiden vår, HumanRights.com >>Anmodning om å virkeliggjøre
Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Vi, de underskrevne borgere, erklærer hermed:

AT De forente nasjoner vedtok Verdenserklæringen om menneskerettighetene i 1948 som den første internasjonale anerkjennelsen av at alle mennesker har grunnleggende rettigheter og friheter som skal respekteres og beskyttes av alle land i verden;

AT de grunnleggende frihetene som Verdenserklæringen om Menneskerettighetene verner om stadig ikke er en realitet for mange, da brudd på menneskerettigheter er et verdensomspennende problem som skaper etniske, rasemessige og religiøse konflikter;

AT vi oppfordrer alle regjeringer og hele den offentlige og private sektor til å sikre at de grunnleggende frihetene Verdenserklæringen verner om, innføres og gjøres til virkelighet på verdensplan;

AT for å sikre at de fundamentale frihetene for alle, som Erklæringen verner om, blir kjent, forstått og dratt nytte av overalt, oppfordrer vi alle regjeringer til å gjøre undervisning i menneskerettigheter obligatorisk i skoler samt at det gjennomføres opplysningskampanjer om menneskerettighetene for alle;

AT vi oppfordrer regjeringer og organisasjoner i både offentlig og privat sektor til å fremme Verdenserklæringen om menneskerettighetene gjennom opplysningskampanjer, arrangementer, bred publisering og utbredelse av Verdenserklæringen til barn og voksne i hele verden.

Klikk her for å underskrive anmodningen på søstersiden vår, HumanRights.com >>