Lederstab

Dr. Mary Shuttleworth
Grunnlegger og formann for
Unge for menneskerettigheter internasjonal

Hun er født og oppvokst med apartheid i Sør-Afrika og fikk der førstehåndskjennskap til de ødeleggende virkningene det har når de mest grunnleggende menneskerettighetene mangler. Som tenåring reiste hun rundt i hele Europa. Under sine studier og reiser så hun ytterligere diskriminering, og hun innså at spørsmål om menneskerettighetsdiskriminasjon strakk langt ut over hennes eget lands grenser. Shuttleworth ble klar over at utdannelse er den langsiktige løsningen som kan forbedre forholdene, og tok Doktorgraden sin i Utdannelsesmessig lederskap og utvikling fra Fielding Graduate University.

Hun var mor til to barn og stolt bestemor, da hun i 1998 etablerte sin første allmennyttige organisasjon og privatskole i Los Angeles. Tre år senere, i 2001, ble den allmennyttige organisasjonen, Unge for menneskerettigheter internasjonal (UFMRI) stiftet. Formålet med Unge for menneskerettigheter internasjonal er å undervise unge i menneskerettigheter – spesielt De forente nasjoners Verdenserklæring om menneskerettigheter – og inspirere dem til å bli fortalere for toleranse og fred.

For raskt å utvide organisasjonen og nå unge i hele verden, samarbeidet hun med likesinnede personer, grupper og organisasjoner – både lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Organisasjonen har nå hundrevis av grupper og lokalavdelinger i ca. 100 land rundt om i verden.

Siden hun tror på at man bør møte mennesker i deres egne land og selv se de problemene de har og oppmuntre dem i innsatsen sin, dro hun verden rundt syv ganger mellom 2004 og 2010, og besøkte i alt ca. 70 land. Det ble holdt møter med store personligheter som konger, presidenter, statsministere og embetsmenn fra De forente nasjoner. Ordføreren i Los Angeles utnevnte 1. oktober til å være Unge for menneskerettigheter-Dag for Los Angeles, og andre ordførere har fulgt hans eksempel. Hun var produksjonsleder på musikkvideoen UNITED, som har fått mange priser, og siden også på håndboken Unge for menneskerettigheter og på annen litteratur.

Bestrebelsene hennes på å fremme menneskerettighetssaken har blitt dekket av lokale, nasjonale og internasjonale medier, inkludert radio, aviser og TV. Gjennom innsatsen hennes har hun nådd ut til millioner av kulturelle og geografiske grenser, og inspirert lederskap gjennom utdannelse.

Michele Kirkland
Direktør for
Unge for menneskerettigheter internasjonal

Michele Kirkland er direktør for Unge for menneskerettigheter internasjonal (UFMRI). Michele har arbeidet sammen med dr. Mary Shuttleworth, grunnlegger og president for UFMRI, siden organisasjonen ble grunnlagt i 2001. Hun har fulgt dr. Shuttleworth på reiser til FNs hovedkvarter i New York, Indonesia, Sør-Afrika, Tyskland, Den demokratiske republikk Kongo, USA, Marokko, Sveits, Kenya og mange andre land, og har hjulpet dr. Shuttleworth i arbeidet hennes med lærere, humanister og regjeringsledere for å fremme undervisningen i menneskerettigheter.

Michele har engasjert unge mennesker fra alle samfunnslag i samfunnet som lærer og faglig veileder i over 20 år. Hun var redaktør og ledende forfatter til UFMRI-lærerveiledningen som nå brukes i hele verden til å undervise i de 30 menneskerettighetene i klasserom og ungdomsgrupper.