Forkjempere for menneskerettigheter

FNs europeiske hovedkvarter i Geneve, Sveits
Tjuesju millioner mennesker lever i slaveri – mer enn dobbelt så mange som da slavehandelen var på sitt høyeste. Og mer enn en milliard voksne er ikke i stand til å lese. I betraktning av det enorme omfanget av brudd på menneskerettighetene – og de som ble nevnt i avsnittet om overtredelser er bare toppen av isfjellet – så er det ikke overraskende at 90 prosent av befolkningen ikke er i stand til å nevne mer enn tre av de tretti rettighetene sine.

Fordi mange mennesker er uvitende om rettighetene sine, oppstår spørsmålet: Hvem vil sikre at menneskerettighetene blir respektert?

For å svare på dette, kan vi hente inspirasjon fra dem som utgjorde en forskjell og hjalp til med å skape de menneskerettighetene vi har i dag. Disse humanistene forsvarte menneskerettighetene fordi de innså at fred og fremgang aldri kunne bli oppnådd uten dem. Hver og en har i betydelig grad forandret verden.

Martin Luther King, Jr., erklærte da han kjempet for de fargedes rettigheter i USA på 1960-tallet: «Urettferdighet ett sted, er en trussel mot rettferdighet alle steder.»

Den store talsmannen for fredelig motstand mot undertrykkelse, Mahatma Gandhi, beskrev ikke-vold som «den største kraften menneskeheten besitter. Den er mektigere enn det mektigste ødeleggelsesvåpen som mennesket med sin oppfinnsomhet har utviklet.»

Thomas Jefferson som gav inspirasjonen til og skrev den amerikanske Uavhengighetserklæringen, erklærte: «Å bry seg om menneskeliv og lykke og ikke ødeleggelsen av dem, er det første og eneste legitime formålet for en god regjering.»

Det er dem som gjennom tanke og handling har gjort en forskjell og endret vår verden. Blant dem har vi de følgende forkjempere for humanitære reformer, hver av dem en innflytelsesrik og effektiv talsmann og hver av dem en inspirasjon for alle som i dag har viet seg selv til menneskerettighetenes sak.

Mahatma Gandhi (1869–1948)

Eleanor Roosevelt (1884–1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (f. 1918)

DR. Martin Luther King, Jr.(1929-1968)

Desmond Tutu (f. 1931)

Oscar Arias Sánchez (f. 1940)

Muhammad Yunus (f. 1940)

Daw Aung San Suu Kyi (f. 1945)

José Ramos-Horta (født 1949)