Forkjempere for menneskerettigheter

Meksikansk-amerikansk landbruksarbeider, arbeidsleder og borgerrettighetsaktivist som gjennom sine handlinger skapte bedre forhold for landbruksarbeiderne.

Han ble født på sin families farm nær Yuma, Arizona og bevitnet de strenge forholdene landbruksarbeiderne måtte leve under. Arbeidere ble rutinemessig utnyttet av sine arbeidsgivere, de var ofte underbetalt, ble bosatt i skur som betaling for arbeidet sitt og var uten medisinske eller andre grunnleggende fasiliteter. Uten en felles stemme hadde de ingen midler til å forbedre sin posisjon.

Chávez endret dette da han dedikerte sitt liv til å vinne anerkjennelse for landbruksarbeidernes rettigheter ved å inspirere og organisere dem i De nasjonale landbruksarbeideres forening, som senere ble De forente landbruksarbeidere. Gjennom marsjer, streiker og boikotter tvang Chávez arbeidsgiverne til å betale passende lønninger og tilveiebringe andre goder, og han var ansvarlig for den lovgivning som vedtok den første loven om landbruksarbeideres rettigheter.

For sitt engasjement med å skape sosial rettferdighet og forbedre tilværelsen for sine medmennesker, ble Chávez etter sin død anerkjent med den høyeste æresbevisning en sivil medborger kan motta, Presidentens Frihetsmedalje.