De forente nasjoner Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Forenklet utgave
Denne forenklede utgaven av de 30 artiklene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter har blitt lagd spesielt til unge.

1. Vi er alle født frie og like. Vi blir alle født frie. Vi har våre egne tanker og ideer. Vi bør alle bli behandlet på samme måte.

2. Ikke diskriminer. Disse rettighetene gjelder for alle, uansett hvor forskjellige vi er.

3. Retten til liv. Vi har alle rett til å leve og til å leve i frihet og trygghet.

4. Intet slaveri. Ingen har rett til å gjøre oss til slaver. Vi kan ikke gjøre noen til vår slave. 

5. Ingen tortur. Det er ingen som har rett til å skade oss eller å torturere oss. 

6. Du har rettigheter hvor enn du er.Jeg er en person, akkurat som du er!

7. Vi er alle like for loven. Loven er den samme for alle. Den må behandle oss alle rettferdig. 

8. Dine menneskerettigheter er beskyttet av loven. Vi kan alle be domstolene om å hjelpe oss når vi ikke blir behandlet rettferdig.

9. Ingen uberettiget arrestasjon. Ingen har rett til å sette oss i fengsel uten god grunn og holde oss der, eller å sende oss ut av vårt eget land.

10. Retten til å få sin sak prøvd. Hvis vi blir stilt for retten, bør det skje offentlig. De som leder rettssaken bør ikke la noen fortelle dem hva de skal gjøre. 

11. Vi er alltid uskyldige til det motsatte er bevist. Ingen bør få skylden for å gjøre noe før det er bevist. Når folk sier at vi har gjort noe galt, har vi rett til å vise at det ikke er sant. 

12. Retten til et privatliv. Ingen bør forsøke å skade vårt omdømme. Ingen har rett til å trenge seg inn i våre hjem, åpne våre brev eller plage oss eller vår familie uten at det er en god grunn til det. 

13. Bevegelsesfrihet. Vi har alle rett til å gå hvor vi vil i vårt eget land og reise fritt omkring.

14. Retten til å søke et trygt sted å bo. Hvis vi er redde for at vi vil bli dårlig behandlet i vårt eget land, har vi alle rett til å flykte til et annet land for å komme i sikkerhet.

15. Retten til en nasjonalitet. Vi har alle rett til å tilhøre et land.